[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”] Algemene voorwaarden TDR Machinery

1 Prijzen.
Alle prijzen zoals vermeld op onze internetpagina, in onze e-mails en offertes zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Prijzen die vermeld staan op onze internetpagina´s en in e-mails zijn altijd onder voorbehoud. Offerte´s zijn 10 dagen geldig tenzij anders overeengekomen.

2 Levertijden.
TDR Machinery streeft ernaar de door de afnemer bestelde goederen binnen 7 dagen te leveren. TDR Machinery is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uit kunnen leveren van de door afnemer bestelde producten.

3 Herroepingstermijn producten.
Producten kunnen kosteloos worden geroutineerd, dit binnen 14 dagen van levering van de producten.
Mits deze producten in ongeopende of niet gebruikte staat verkeren. De kosten zullen binnen maximaal 30 dagen worden terugbetaald op de desbetreffende rekening van de klant. Producten kunnen worden terug gestuurd naar het volgende adres: Hoogstratensebaan 83, 5111 EZ, Baarle-Nassau.

4 Bestelwijze.
Per e-mail: Goederen kunnen per e-mail besteld worden. De klant ontvangt bij een bestelling een bevestigings e-mail.
Per webshop: Goederen kunnen ook in de webshop besteld worden. De klant ontvangt dan een bevestiging per e-mail.
De goederen kunnen worden afgehaald, dit alleen op afspraak .

5 Annulering.
Nadat er een schriftelijke koopovereenkomst gesloten is, is het mogelijk de door de afnemer bestelde goederen volledig kosteloos te annuleren binnen 14 dagen.

6 Verzending.
Goederen kunnen onder rembours worden verzonden. Van rembours zendingen kan in samenspraak met de klant (b.v. eerst overmaken op rekening + verzendkosten) worden afgeweken. De kosten voor een rembours zending komen voor rekening van de afnemer en zijn afhankelijk van het bestelde goed. Verzendkosten worden altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

7 Rechten.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8 Geschillen.
Alle geschillen,waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

9 Aansprakelijkheid
TDR Machinery kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan voertuigen en of personen welke veroorzaakt zouden kunnen zijn door of tijdens het monteren van de gekochte goederen.
[/av_textblock]